ELEKTROSTATİK DEŞARJ

Elektrostatik yüklenme iki cismin sürtünmesi sonucu meydana gelen ani yük alışverişidir.

Elektrostatik deşarj (ESD), duyarlı bir elektronik bileşeni (OP-AMP, FET, SMD vs.) bozabilir ve etraftaki ekipmanda gizli parça arızalarına neden olabilir.

ELEKTROSTATİK DEŞARJLARI ÖNLEMEK İÇİN AŞAIĞDAKİ ÖNERİLERİ DİKKATE ALIN:

  • Elektrostatik deşarja duyarli bileşenler (ESDS) ile EPA ortamında çalışınız
  • Elektrostatik yüklenmeleri önleyiniz
  • Statik elektriğe karşı koruma için güvenli bir topraklama sistemi ve antistatik çalışma istasyonu kurunuz
  • Elektrostatik yüklenmelere neden olan malzemeler ile çalışmayınız (PE, PVC, PS v.s.)
  • Antistatik iş kıyafetleri kullanınız
  • Çalışanlarınızı ESD konusunda bilgilendiriniz
  • ESDS’leri 100V/cm den büyük olan bir elektrik alanına maruz bırakmayınız
  • EPA ortamında kullanılan elektronik ekipmanları düzenli aralıklarla kontrol ediniz
  • Transport için sadece ESD sertifikalı ambalaj malzemeleri kullanınız

İKİ CİSMİN SÜRTÜNME ESNASINDA ELEKTROSTATİK YÜKLENMELER MEYDANA GELİR

Elektrostatik yüklenmeler, yüzeysel bir fenomendir. İki yüzeyin sürtünmesi sonucunda meydana gelir. Kuvvetli bir sürtünme, fazla yüklenmeye neden olur.

ELEKTRON TRANSFERİ

Maddeler arası elektron transferi atomun yapısından kaynaklanır. İki yüzeyin birbirine değdiği an, elektron transferi gerçekleşir. Triboelektrik dizininden, yüklenmelerin gücü ve polarizasyonu bulunabilir.